Баклер

Wi-Fi реле напруги КСР-303-63

1 Призначення

 • Статистика коливань напруги

WiFi реле напруги використовується для вимірів та зберігання статистики з напруги. Вимірює напругу 10 раз на секунду формуючи миттєві значення діючої напруги. Зберігає середнє діюче значення та знайдені максимуми та мінімуми напруги. Має енергонезалежний годинник реального часу, тому записує дату показників в незалежності від інтернету та перерв живлення.

 • Захист обладнання від зниження та перевищення напруги та частоти

WiFi реле напруги використовується для захисту електрообладнання, контролює миттєву величину напруги 7000 раз на секунду, а також частоту мережі і вимикає живлення при неприпустимих значеннях. WiFi реле напруги зберігає дані контрольованих величин на внутрішньому флеш-носії і за наявності підключення до мережі WiFi у віддаленому хмарному сховищі.

 • Віддалене керування електроприладами

Де б Ви не знаходились, маючи смартфон, Ви легко можете керувати роботою електроприладів вмикаючи їх безпосередньо або за розкладом. WiFi реле напруги організує автоматизацію роботи електроприладів за часом, має годинні, добові та тижневі розклади.

Має три окремих реле, що вмикаються разом або кожне окремо. По кожному реле є своя статистика та розклад.

Усі налаштування, дані вимірів та розклад зберігаються в енергонезалежній пам’яті WiFi реле напруги і дублюються у хмарному сховищі. Переглядати поточні значення і статистику вимірів можна у смартфоні або на комп’ютері через Веб-інтерфейс.

2 Безпека

 • Інформація для Вашої безпеки

Ця інструкція не містить усіх заходів безпеки для роботи WiFi реле напруги, оскільки є спеціальні умови експлуатації, а також інші вимоги чи норми, які можуть призвести до необхідності додаткових заходів. Однак вона містить інформацію, яка повинна бути прочитана для Вашої особистої безпеки, для запобігання пошкоджень та матеріальних збитків.

 • Кваліфікований персонал

Монтаж WiFi реле напруги, описаного в цій інструкції, може виконуватись лише кваліфікованим персоналом. Кваліфікований персонал у цій інструкції означає особу, яка має дозвіл роботи в електроустановках згідно з правилами безпечної експлуатації електроустановок.

 • Використовуйте за призначенням

Обладнання може використовуватися як зазначено в інструкції або в посібнику користувача, а також бути під’єднаним лише до пристроїв та компонентів, маючих відповідні сертифікати.

 • Правильне поводження

Передумови досконалої та надійної роботи WiFi реле напруги – належне транспортування, правильне зберігання, монтаж, а також правильна експлуатація та технічне обслуговування. При експлуатації WiFi реле напруги певні частини його знаходяться під небезпечно високою напругою. Неправильне поводження може призвести до серйозних травм або матеріальних збитків.

 1. Використовуйте тільки ізольовані інструменти.
 2. Не під’єднуйте дроти, які знаходяться під напругою.
 3. Встановлюйте WiFi реле напруги тільки в сухих місцях без конденсації вологи. Або використовуйте додаткові оболонки зі ступенем захисту не менше ІР55.
 4. Не встановлюйте WiFi реле напруги у вибухонебезпечних місцях.
 5. Переконайтеся, що використані дроти підходять для максимального струму цього WiFi реле напруги.
 6. Переконайтеся, що дроти під’єднані правильно, перш ніж подати струм / напругу на WiFi реле напруги.
 7. Не торкайтеся клем WiFi реле напруги, безпосередньо голими руками, металевими речами, порожніми дротами або іншими струмопровідними матеріалами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
 8. Встановлення, технічне обслуговування та ремонт WiFi реле напруги повинен здійснюватися лише кваліфікованим персоналом.
 9. Не пошкоджуйте пломби та не відкривайте передню панель, оскільки це може вплинути на функціональність WiFi реле напруги, а також втратити права на гарантію.
 10. Не кидайте та запобігайте механічному впливу на WiFi реле напруги, оскільки в ньому є високоточні компоненти, які можуть бути пошкоджені.

3 Технічні дані

Головні

Номінальна напругаAC 400 В
Межа робочої напругиAC від 110 до 550 В
Час відключення0,01 – 0,02 с
Номінальний струм63 А
Номінальна потужність навантаження43400 Вт
Клас точності виміру енергії1,0
Зберігання графіка напруги1 хвилина
Накопичувач зберігання данихостанні 3 місяців
WiFi мережа802.11 b/g/n
Ступінь захистуІР 20
Температура експлуатації0 – 45 °С

Уставки захисту

Захист з напругитак
Захист з частотитак
Захист з температуритак

Точність виміру

Діюча напруга (True RMS)1 %
Частота мережі2 %
Температура2 °С
Енергонезалежний годинник2 ppm

Фізичні

Тип релеполярізоване
Габаритні розміри67 х 78 х 72 мм
Маса310 г

4 Індикація та керування

5 Схема підключення

6 Перше вмикання

 • Вимкніть навантаження за WiFi реле напруги

Вимкніть автоматичні вимикачі або інші комутаційні прилади які буде живити WiFi реле напруги.

 • Подайте струм / напругу живлення

Перед першим вмиканням перевірте підключення дротів згідно схеми підключення WiFi реле напруги. Увімкніть живлення, повинен на секунду засвітитися синій діод – індикатор стану WiFi мережі.

 • Стан реле WiFi реле напруги

Новий WiFi реле напруги знаходиться у стані задачі “вимкнено”. Для увімкнення реле натисніть коротко кнопку вмикання на WiFi реле напруги. Можлива затримка по часу на вмикання реле, це буде супроводжуватись блиманням червоного діода. Після цього увімкнуться усі реле WiFi реле напруги і засвітиться зелений діод. Увімкнути окремі реле WiFi реле напруги Ви зможете після кроку 8 цієї інструкції.

 • Увімкніть навантаження за WiFi реле напруги

Увімкніть автоматичні вимикачі або інші комутаційні прилади які живить WiFi реле напруги.

7 Підключення до WiFi мережі

Зараз індикатор мережі WiFi (синій діод) блимає один раз з довгою паузою. Це означає, що WiFi реле напруги знаходиться в пошуку мережі і не під’єднаний до будь-якої мережі.
Існує два способи підключення WiFi реле напруги до Вашої WiFi мережі:

 • Автоматичне підключення кнопкою WPS (QSS)

Натисніть та тримайте кнопку на WiFi реле напруги протягом 5 – 10 секунд та відпустить. WiFi реле напруги на 30 секунд перейде у режим автоматичного підключення, відображатиме це два коротких блимання синього діода з довгою паузою. Після цього натисніть кнопку WPS (QSS) на Вашому роутері.

 • Ручне введення налаштувань мережі WiFi

Натисніть та тримайте кнопку на WiFi реле напруги протягом 15 – 30 секунд та відпустить. WiFi реле напруги перейде у режим точки доступу та організує власну WiFi мережу з назвою “Buckler”, відображатиме це швидке блимання синього діода. Пароль на підключення до мережі “Buckler” за замовченням “superadmin”. Тепер з будь-якого браузера Ви можете увійти у меню WiFi реле напруги ввівши адресу 192.168.4.1 та ввести налаштування Вашої WiFi мережі на сторінці WiFi реле напруги у відповідні поля.

Після отримання нових налаштувань, WiFi реле напруги знову перейде у режим пошуку WiFi мережі з новими налаштуваннями. Почекайте приблизно 1 хвилину, за цей час WiFi реле напруги повинен підключитися до Вашої WiFi мережі. Синій діод стане постійно світитися.

8 Додавання до панелі керування

На цьому етапі WiFi реле напруги вже має бути під’єднаний до живлення та підключений до мережі WiFi з виходом до інтернету.

 • Проскануйте QR-код на передній панелі WiFi реле напруги
 • Перейдіть за посиланням QR-коду

Далі дійте за вказівками сервера та підтвердіть, що Ви власник цього WiFi реле напруги і налаштуйте можливість переглядати показники та керувати цим WiFi реле напруги для інших.

Альтернативним способом додавання нового WiFi реле напруги може бути натискання зеленої кнопки “+” у своїй панелі керування на сайті buckler.pw та введення вручну серійного номера Вашого WiFi реле напруги.

9 Пресети та гарантія

 • Заводські налаштування захисту нового WiFi реле напруги

Захист з температури: 75 градусів Цельсія.
Змінити налаштування, увімкнути додатковий захист Ви зможете у своєму особистому кабінеті на сторінці приладу у розділі Налаштування / Захист або перейшовши за посиланням QR-коду на панелі WiFi реле напруги

 • Гарантія

12 місяців

Add comment