Баклер

WiFi лічильник ТОР-326-Т01

1 Призначення

 • Облік електроенергії споживання та генерації

WiFi лічильник використовується для організації обліку електроенергії. Має енергонезалежний годинник реального часу і організує багатотарифний облік енергії. Вимірює активну, реактивну енергію в обох напрямках (споживання і генерації), а також миттєві значення напруги, струму та потужності.

 • Захист обладнання від багатьох можливих небезпек

WiFi лічильник використовується для захисту електрообладнання, контролює величину напруги, струму, потужності та частоти і вимикає живлення при неприпустимих значеннях. WiFi лічильник зберігає дані контрольованих величин на внутрішньому флеш-носії і за наявності підключення до мережі WiFi у віддаленому хмарному сховищі.

 • Віддалене керування електроприладами

Де б Ви не знаходились, маючи смартфон, Ви легко можете керувати роботою електроприладів вмикаючи їх безпосередньо або за розкладом. WiFi лічильник організує автоматизацію роботи електроприладів за часом, має годинні, добові та тижневі розклади.

Усі налаштування, дані вимірів та розклад зберігаються в енергонезалежній пам’яті WiFi лічильника і дублюються у хмарному сховищі. Переглядати поточні значення і статистику вимірів можна у смартфоні або на комп’ютері через Веб-інтерфейс.

2 Безпека

 • Інформація для Вашої безпеки

Ця інструкція не містить усіх заходів безпеки для роботи WiFi лічильника, оскільки є спеціальні умови експлуатації, а також інші вимоги чи норми, які можуть призвести до необхідності додаткових заходів. Однак вона містить інформацію, яка повинна бути прочитана для Вашої особистої безпеки, для запобігання пошкоджень та матеріальних збитків.

 • Кваліфікований персонал

Монтаж WiFi лічильника, описаного в цій інструкції, може виконуватись лише кваліфікованим персоналом. Кваліфікований персонал у цій інструкції означає особу, яка має дозвіл роботи в електроустановках згідно з правилами безпечної експлуатації електроустановок.

 • Використовуйте за призначенням

Обладнання може використовуватися як зазначено в інструкції або в посібнику користувача, а також бути під’єднаним лише до пристроїв та компонентів, маючих відповідні сертифікати.

 • Правильне поводження

Передумови досконалої та надійної роботи WiFi лічильника – належне транспортування, правильне зберігання, монтаж, а також правильна експлуатація та технічне обслуговування. При експлуатації WiFi лічильника певні частини його знаходяться під небезпечно високою напругою. Неправильне поводження може призвести до серйозних травм або матеріальних збитків.

 1. Використовуйте тільки ізольовані інструменти.
 2. Не під’єднуйте дроти, які знаходяться під напругою.
 3. Встановлюйте WiFi лічильник тільки в сухих місцях без конденсації вологи. Або використовуйте додаткові оболонки зі ступенем захисту не менше ІР55.
 4. Не встановлюйте WiFi лічильник у вибухонебезпечних місцях.
 5. Переконайтеся, що використані дроти підходять для максимального струму цього WiFi лічильника.
 6. Переконайтеся, що дроти під’єднані правильно, перш ніж подати струм / напругу на WiFi лічильник.
 7. Не торкайтеся клем WiFi лічильника, безпосередньо голими руками, металевими речами, порожніми дротами або іншими струмопровідними матеріалами, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом.
 8. Встановлення, технічне обслуговування та ремонт WiFi лічильника повинен здійснюватися лише кваліфікованим персоналом.
 9. Не пошкоджуйте пломби та не відкривайте передню панель, оскільки це може вплинути на функціональність WiFi лічильника, а також втратити права на гарантію.
 10. Не кидайте та запобігайте механічному впливу на WiFi лічильник, оскільки в ньому є високоточні компоненти, які можуть бути пошкоджені.

3 Технічні дані

Головні

Номінальна напругаAC 400 В
Межа робочої напругиAC від 110 до 550 В
Час відключення0,01 – 0,02 с
Номінальний струм0,1 А
Клас точності виміру енергії1,0
Чутливість лічильника20 мкА
Вимір графіка навантаження1 хвилина
Накопичувач зберігання данихостанні 3 місяців
WiFi мережа802.11 b/g/n
Ступінь захистуІР 20
Температура експлуатації0 – 45 °С

Уставки захисту

Захист з напругитак
Захист зі струмутак
Характеристика захисту зі струмутак
Захист по навантаженнютак
Захист з частотитак
Захист з температуритак

Точність виміру

Активна енергія (спожив / генерація)1 %
Реактивна енергія (спожив/ генерація)1 %
Діюча напруга (True RMS)1 %
Діючий струм (True RMS)1 %
Миттєва активна потужність1 %
Миттєва реактивна потужність1 %
Частота мережі2 %
Температура2 °С
Енергонезалежний годинник2 ppm

Фізичні

Тип релетвердотільне 6х0,15 А
Габаритні розміри40 х 91 х 116 мм
Маса180 г

4 Індикація та керування

5 Схема підключення

6 Перше вмикання

 • Вимкніть навантаження за WiFi лічильником

Вимкніть автоматичні вимикачі або інші комутаційні прилади які буде живити WiFi лічильник.

 • Подайте струм / напругу живлення

Перед першим вмиканням перевірте підключення дротів згідно схеми підключення WiFi лічильника. Увімкніть живлення, повинен на секунду засвітитися синій діод – індикатор стану WiFi мережі.

 • Стан реле WiFi лічильника

Новий WiFi лічильник знаходиться у стані задачі “вимкнено”. Для увімкнення реле натисніть коротко кнопку вмикання на WiFi лічильнику. Можлива затримка по часу на вмикання реле, це буде супроводжуватись блиманням червоного діода. Після цього увімкнуться усі реле WiFi лічильника і засвітиться зелений діод. Увімкнути окремі реле WiFi лічильника Ви зможете після кроку 8 цієї інструкції.

 • Увімкніть навантаження за WiFi лічильником

Увімкніть автоматичні вимикачі або інші комутаційні прилади які живить WiFi лічильник. Коли підключене навантаження і йде струм через WiFi лічильник до споживачів, зелений діод починає блимати. Частота пропорційна потужності навантаження.

7 Підключення до WiFi мережі

Зараз індикатор мережі WiFi (синій діод) блимає один раз з довгою паузою. Це означає, що WiFi лічильник знаходиться в пошуку мережі і не під’єднаний до будь-якої мережі.
Існує два способи підключення WiFi лічильника до Вашої WiFi мережі:

 • Автоматичне підключення кнопкою WPS (QSS)

Натисніть та тримайте кнопку на WiFi лічильнику протягом 5 – 10 секунд та відпустить. WiFi лічильник на 30 секунд перейде у режим автоматичного підключення, відображатиме це два коротких блимання синього діода з довгою паузою. Після цього натисніть кнопку WPS (QSS) на Вашому роутері.

 • Ручне введення налаштувань мережі WiFi

Натисніть та тримайте кнопку на WiFi лічильнику протягом 15 – 30 секунд та відпустить. WiFi лічильник перейде у режим точки доступу та організує власну WiFi мережу з назвою “Buckler”, відображатиме це швидке блимання синього діода. Пароль на підключення до мережі “Buckler” за замовченням “superadmin”. Тепер з будь-якого браузера Ви можете увійти у меню WiFi лічильника ввівши адресу 192.168.4.1 та ввести налаштування Вашої WiFi мережі на сторінці WiFi лічильника у відповідні поля.

Після отримання нових налаштувань, WiFi лічильник знову перейде у режим пошуку WiFi мережі з новими налаштуваннями. Почекайте приблизно 1 хвилину, за цей час WiFi лічильник повинен підключитися до Вашої WiFi мережі. Синій діод стане постійно світитися.

8 Додавання до панелі керування

На цьому етапі WiFi лічильник вже має бути під’єднаний до живлення та підключений до мережі WiFi з виходом до інтернету.

 • Проскануйте QR-код на передній панелі WiFi лічильника
 • Перейдіть за посиланням QR-коду

Далі дійте за вказівками сервера та підтвердіть, що Ви власник цього WiFi лічильника і налаштуйте можливість переглядати показники та керувати цим WiFi лічильником для інших.

Альтернативним способом додавання нового WiFi лічильника може бути натискання зеленої кнопки “+” у своїй панелі керування на сайті buckler.pw та введення вручну серійного номера Вашого WiFi лічильника.

9 Пресети та гарантія

 • Заводські налаштування захисту нового WiFi лічильника

Захист з температури: 75 градусів Цельсія.
Змінити налаштування, увімкнути додатковий захист Ви зможете у своєму особистому кабінеті на сторінці приладу у розділі Налаштування / Захист або перейшовши за посиланням QR-коду на панелі WiFi лічильника.

 • Гарантія

12 місяців